Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Dôstojné vyvrcholenie pripomenutia si 20. výročia ÚPV SR

Predsedu ÚPV SR Ľuboša Knotha, prezidenta Európskeho patentového úradu Benoîta Battistelliho a prezidenta Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu Antónia Campinosa prijal včera popoludní v Bratislave predseda vlády SR Robert Fico. Ocenil vysokú úroveň spolupráce ÚPV SR so spomínanými zahraničnými inštitúciami, ktoré zohrávajú významnú úlohu v oblasti inovácií, ich ochrany a sú piliermi duševného vlastníctva v Európskej únii a vo svete. 

    – Spolupráca s EPÚ a OHIM-om má pozitívny vplyv na rast modernizácie technologickej úrovne služieb poskytovaných našej verejnosti prostredníctvom ÚPV SR. Ide napríklad o budovanie kvalitnejšieho a efektívnejšieho elektronického prístupu k patentovým dokumentom, vytváranie ďalších možností elektronického podávania prihlášok, vzdelávanie patentových a známkových expertov a budovanie povedomia našich občanov o európskom patentovom, známkovom a dizajnovom systéme. – Premiér Robert Fico sa dotkol aj pripravovaného inštitútu európskeho patentu s jednotným účinkom a súvisiacej Dohody o Jednotnom patentovom súde. – Vláda SR súhlasila s návrhom na uzavretie dohody s odporučením, aby prezident Slovenskej republiky po schválení v Národnej rade SR dohodu ratifikoval. Malo by sa tak stať do konca tohto roka a Slovensko bude možno jedným z prvých štátov, ktoré dohodu ratifikujú. Jednotný európsky patent i Dohoda o Jednotnom patentovom súde by mali byť motiváciou aj pre výskum, bez ktorého nebude možné vybudovať znalostnú ekonomiku, čo je jednou z priorít vlády Slovenskej republiky.

    Na stretnutí odzneli aj informácie týkajúce sa pripravovaných aktivít v oblasti dizajnu Spoločenstva, inštitútu, ktorý by mal byť v budúcnosti viac využívaný, ďalej projektov Kooperačného fondu a Konvergentného programu OHIM-u zameraných napríklad na efektívnejšie poskytovanie služieb tak expertom národných úradov, ako aj klientom a zosúladenie praxe národných úradov v konaní o prihláškach ochranných známok a dizajnov. 

    B. Battistelli a A. Campinos zdôraznili tiež nevyhnutnosť rozvoja inovačných aktivít a kreativity, s tým, že aj ich inštitúcie, podobne ako slovenský úrad, sú vždy pripravené priemyselnoprávne chrániť zmysluplné riešenia. Zároveň sa tešia na ďalšiu spoluprácu s ÚPV SR.

    Ľ. Knoth: – Prijatie u premiéra Roberta Fica znamená pre Slovensko a zároveň aj ÚPV SR veľmi veľa. Utvrdili sme sa v tom, že vláde SR záleží na tom, aby sa inovácie a ich využívanie v praxi dostalo na vyššiu úroveň, aby náš úrad ďalej napredoval a poskytoval klientom čo najkvalitnejšie služby. Ďakujeme za podporu našich zámerov.

    Predstaviteľov ÚPV SR, EPÚ a OHIM-u prijal včera aj minister hospodárstva Tomáš Malatinský.

Fotogaléria k článku:

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Dátum článku: 16.5.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky