Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Doplňujúce informácie k používaniu špecifických symbolov pri platení správnych a udržiavacích poplatkov

Úrad priemyselného vlastníctva SR po mesačnom používaní špecifických symbolov pri platbách správnych a udržiavacích poplatkov zverejňuje doplňujúce informácie týkajúce sa niekoľkých zmien v štruktúre špecifických symbolov pri správnych poplatkoch pre niektoré predmety priemyselného vlastníctva. Zmeny sú nasledovné:

Patenty
Bez zmeny

Európske patenty
Bez zmeny

Úžitkové vzory
Doplnený nový špecifický symbol 26 (kaucia za návrh na výmaz úžitkového vzoru)

Dodatkové ochranné osvedčenia
Bez zmeny

Topografie polovodičových výrobkov
Bez zmeny

Označenia pôvodu a zemepisné označenia
Bez zmeny

Dizajny
Doplnený nový špecifický symbol 29 (kaucia za návrh na výmaz zapísaného dizajnu)

Ochranné známky
Doplnený nový špecifický symbol 30 (kaucia za návrh na zrušenie ochrannej známky alebo na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú)

Medzinárodné ochranné známky
Pôvodné špecifické symboly 07 až 16 boli nahradené novými 07 až 14. Konkrétne zmeny nájdete v príslušnom dokumente

Špecifické symboly pre udržiavacie poplatky zostávajú nezmenené.

Zmeny v špecifických symboloch sme zapracovali na základe pripomienok a skúseností z ich doterajšieho používania. Ďakujeme za pochopenie.

Pôvodná informácia a zavedení používania špecifických symbolov pri platení správnych a udržiavacích poplatkov.

Informácie o špecifických symboloch ku konkrétnym správnym poplatkom so zapracovanými zmenami.

Dátum článku: 5.4.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky