Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Dobré treba chrániť! – Inovácie a mládež

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboš Knoth prezentoval 7. novembra zámery úradu a jeho aktivity určené najmä školopovinnej mládeži účastníkom porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá sa uskutočnila v hoteli Partizán na Táľoch. Predstavil možnosti komplexnej pomoci mládeži v získavaní informácií týkajúcich sa duševného vlastníctva a motivácie mládeže v danej oblasti, ponuku ÚPV SR pedagogickým pracovníkom, ktorí majú záujem témy duševného vlastníctva využiť v rámci vyučovania, informoval o zámeroch úradu vytvoriť špecializovaný kurz pre vyučujúcich s cieľom oboznámiť ich s touto problematikou, ako aj dohodu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR o vypracovaní študijných plánov pre stredné školy v rozsahu minima o duševnom vlastníctve. Zároveň predstavil prítomným výučbové materiály a pomôcky, ktoré vznikli aj vďaka spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva.
    Ako povedal Ľ. Knoth, Slovensko môže zvýšiť svoju konkurencieschopnosť najmä transferom inovatívnych myšlienok a nápadov do praxe, pričom dobré treba aj právne chrániť.

Dátum článku: 8.11.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky