Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Digitálny fond ÚPV SR

Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre Operačný program Informatizácia spoločnosti schválilo 20. decembra 2012 žiadosť ÚPV SR o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Digitalizácia fondu Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť spravovanie fondu, jeho ochranu a využitie na rozvoj vedomostnej ekonomiky.

Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít:

1/ Zariadenie dvoch pracovísk na digitalizáciu.
2/ Digitalizácia vybraných položiek spisov z fondov ÚPV SR.
3/ Sprístupnenie zdigitalizovaného obsahu fondov ÚPV SR verejnosti prostredníctvom aplikácie Webprotokol.

    Po úspešnom zrealizovaní projektu bude v digitálnej podobe prostredníctvom aktivity 3 sprístupnený zdigitalizovaný obsah fondov pre všetky konania spätne až do roku 1993.

    Výška nenávratného finančného príspevku je 1 332 165,69 eur.

Dátum článku: 9.1.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky