Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Desať rokov ceny Európsky vynálezca

Retrospektívny pohľad na vynálezcov a ich nápady, ktoré zmenili náš život.

 

 

 

  • Najprestížnejšie európske ocenenie za inovácie oslavuje svoje desiate narodeniny
  • Európsky patentový úrad predstavuje retrospektívu najzaujímavejších a najinova- tívnejších riešení a ich pôvodcov
  • Od 22. januára 2015 každý týždeň rôzne témy na www.epo.org/european-inventor
   Viaceré priekopnícke inovácie majú spoločné rysy, či už je to napríklad revolučná zásuvka, zložité štandardy ako sú MP3 alebo LTE, prelomové lieky ponúkajúce nádej v boji proti HIV a rakovine, alebo DNA test. Uľahčujú našu existenciu, zachraňujú životy, znamenajú zásadné zmeny vo výskume. Vytvárajú hodnoty a pracovné miesta. Mnoho prelomových vynálezov sú „made in Europe".
   Z Európy každoročne pochádza približne 94 000 patentových prihlášok podaných Európskemu patentovému úradu (EPÚ). A silný európsky patentový systém poskytuje dobré právne prostredie pre tvorivé myslenie ‒ na ochranu technických inovácií v takmer všetkých oblastiach života.

   Od roku 2006 EPÚ zaviedol cenu Európsky vynálezca a je určená tým, ktorí prispeli k sociálnemu, technologickému a ekonomickému pokroku. Dňa 11. júna 2015 v Paríži bude táto prestížna cenu udelená desiatykrát.

   ‒ V ostatnom desaťročí mnohé vynálezy zmenili naše životy a priemyselné odvetvia a úloha európskych vynálezcov bola pritom rozhodujúca. Cena Európsky vynálezca vyzdvihuje prínos európskych vynálezcov, výskumníkov a podnikateľov k inováciám a ich výrazný podiel na hospodárskom rozvoji a tvorbe nových pracovných miest v Európe, ‒ hovorí prezident EPÚ Benoît Battistelli.

   Pri príležitosti 10. výročia udeľovania ceny Európsky vynálezca EPÚ postupne predstaví retrospektívu vývoja vynálezov od počiatku ceny doloženú odkazmi na finalistov a víťazov.
   Ktorí vynálezcovia boli nominovaní a odkiaľ pochádzajú? Čo bolo podnetom pre ich vynález a aký je jeho vplyv na spoločnosť dnes? Odpovede na tieto i ďalšie otázky spolu so základnými informáciami a tiež s videom sú k dispozícii na internetovej stránke EPÚ. Témy sa budú meniť každý týždeň.

   Seriál odštartoval 22. januára a vo „svetle reflektorov" sú talianska vynálezkyňa a podnikateľka Catia Bastioliová a zelené technológie. Bastioliová bola v roku 2007 prvou ženou, ktorá získala cenu Európsky vynálezca, ocenili ju pre jej biologicky odbúrateľné plasty.
   Druhá retrospektíva bude zameraná na britského genetika Aleca Jeffreysa a tému týkajúcu sa bezpečnosti. Jeffreys mal len 27 rokov, keď vyvinul test DNA, ktorý sa v súčasnosti využíva na celom svete.

   Týždenné retrospektívy budú pokračovať až do Veľkej noci a budú venované fascinujúcim témam, ako sú asistenčné systémy vodiča a vedecké míľniky súvisiace so Svetovým dňom boja proti rakovine (4. február) a Medzinárodným dňom žien (8. marec).

   Viac informácií a videá nájdete na www.epo.org/european-inventor alebo na Facebook stránke https://www.facebook.com/europeanpatentoffice.

Logo EPÚ

EPÚ s viac ako 7 000 zamestnancami je jedna z najväčších verejných inštitúcií v Európe. Sídli v Mníchove a má pobočky v Berlíne, Bruseli, Haagu a vo Viedni. EPÚ bol zriadený s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti patentov v Európe. Prostredníctvom centralizovaného udeľovania patentov získajú vynálezcovia vysokokvalitnú patentovú ochranu v 38 štátoch Európskej patentovej organizácie. EPÚ je tiež poprednou svetovou autoritou v patentových informáciách a patentovom vyhľadávaní.

 

 

Dátum článku: 23.1.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky