Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Depozitná knižnica WIPO

Úrad priemyselného vlastníctva SR získal zbierku publikácií vydaných Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), ktorá tvorí základ novozriadenej depozitnej knižnice WIPO v úrade. Vzniku knižnice predchádzalo podpísanie “Memoranda o porozumení medzi úradom a WIPO”.


Fond depozitnej knižnice pozostáva z periodických a neperiodických publikácií a propagačných materiálov v papierovej a elektronickej forme na CD a DVD zahŕňajúcich všetky aspekty práva duševného vlastníctva, vrátane patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, dizajnov, autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom.

Úrad bude zbierku priebežne aktualizovať a dopĺňať o nové publikácie, ktoré vydá WIPO. Verejnosti bude dostupná formou prezenčných výpožičiek v študovni úradu počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00 hod.

Dátum článku: 5.10.2010

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky