Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Dánsko, Mexiko, Maroko, Nórsko, Rusko a Rakúsko súčasťou Designview

Od 8. decembra 2014 sú v systéme Designview sprístupnené údaje poskytované Dánskym patentovým a známkovým úradom, (DKPTO), Mexickým inštitútom priemyselného vlastníctva (IMPI), Úradom priemyselného a obchodného vlastníctva Maroka (OMPIC), Nórskym úradom priemyselného vlastníctva (NIPO) a Federálnym úradom pre duševné vlastníctvo Ruska (ROSPATENT).

Integrácia údajov z DKPTO je výsledkom programu spolupráce OHIM s jeho partnermi v Európskej únii na základe Kooperačného fondu. Ostatné údaje boli začlenené na základe programu medzinárodnej spolupráce OHIM-u s jeho partnermi mimo Európskej únie. Súčasne sú údaje uvedených štyroch úradov prvými integráciami v Designview s pôvodom mimo EÚ.

Od uvedeného dátumu je súčasťou Designview 23 úradov. Pridaním 27 000 dánskych, 27 000 mexických, 50 000 marockých, 26 000 nórskych a viac ako 55 000 ruských dizajnov dosiahol celkový počet záznamov v databáze Designview takmer 2,7 milióna.

Od uvedenia systému Designview do prevádzky 19. novembra 2012 bolo vybavených takmer 782 000 vyhľadaní zo 135 krajín s najčastejšími prístupmi zo Španielska, Nemecka a Spojeného kráľovstva.

Od 9. decembra 2014 sú v systéme Designview sprístupnené aj údaje poskytované Rakúskym patentovým úradom (APO). Integrácia údajov z APO je výsledkom programu spolupráce OHIM s jeho partnermi v Európskej únii na základe Kooperačného fondu. Pridaním vyše 70 000 rakúskych dizajnov sa ich celkový počet v databáze zvýšil na viac ako 2,7 milióna.

Posledným rozšírením sa počet úradov v projekte Designview zvýšil na 24, okrem rakúskeho sú jeho súčasťou úrady Bulharska, Beneluxu, Českej republiky, Estónska, Španielska, Francúzska, Grécka, Talianska, Litvy, Lotyšska, Malty, Portugalska, Rumunska, Švédska, Slovenska, Cypru, Dánska a OHIM-u a uvedené štyri úrady krajín mimo EÚ.

Ďalšie informácie sú uvedené v starších článkoch podľa zoznamu alebo na stránke https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome, dostupnej aj v slovenskom jazyku.

 

Staršie články:

19. 12. 2013    Česká republika, Litva a Švédsko sa pridali k Designview

30. 11. 2013    Slovinsko sa pripojilo k Designview

14. 2. 2013      Európska sieť ochranných známok a dizajnov

Dátum článku: 12.12.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky