Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Ďalší krok v harmonizácii triedenia výrobkov a služieb

Európska sieť pre ochranné známky a dizajny v rámci vzájomnej spolupráce pripravila súbor kritérií, ktoré budú slúžiť ako pomôcka pre určenie, či určitý výraz uvedený v zozname tovarov a služieb prihlášky ochrannej známky, je z hľadiska triedenia dostatočne jasný a presný. Tento manuál akceptovateľnosti výrazov je obsiahnutý v "Spoločnom oznámení o spoločnom postupe pri určovaní akceptovateľnosti výrazov pre triedenie" a nadväzuje na dve už skôr uverejnené Spoločné oznámenia.

Spoločné oznámenie 1 (IP Translator) v1.2 (.pdf, 803 kB)

Spoločné oznámenie 2 (názvy tried) v1.1 (.pdf, 706 kB)

Spoločné oznámenie 3 (akceptovateľnosť výrazov) v1.0 (.pdf, 791 kB)

Dátum článku: 20.2.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky