Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

CPC - nové patentové triedenie

Od 1. januára 2013 je v platnosti nový systém patentového triedenia vyvinutý Európskym patentovým úradom (EPO) a Patentovým a známkovým úradom Spojených štátov amerických (USPTO).

     Systém má názov Cooperative Patent Classification (CPC) a nahrádza doteraz používané systémy ECLA a USCL. Je založený na Európskom patentovom triedení (ECLA) upravenom tak, aby zodpovedalo štandardom používaným pre Medzinárodné patentové triedenie (MPT). Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zaviedol pre tento systém názov Kooperatívne patentové triedenie s prevzatou skratkou CPC.

     Do systému CPC boli zahrnuté aj špecifické oblasti triedenia týkajúce sa obchodných metód, pôvodne uvedené len v USCL, špecifické schémy a indexy používané v doterajších triedeniach ECLA a USCL a sekcia Y obsahujúca špeciálne technológie, napr. tzv. zelené technológie, ktorá sa nenachádza v MPT. Zavedenie obchodných metód do CPC nemá vplyv na posudzovanie patentovateľnosti vynálezov a technických riešení obsahujúcich obchodné metódy príslušnými autoritami krajín Európskej únie podľa platnej legislatívy.

     Schéma CPC je spolu s ďalšími informáciami dostupná na stránke www.cpcinfo.org a v prostredí systému Espacenet.

     Do pozornosti odporúčame krátky článok s názvom Významný míľnik v patentovom triedení, ktorý bol publikovaný v elektronickom časopise E-zine ÚPV SR č. 11/2012 (8.11.2012) a v časopise Duševné vlastníctvo č. 4/2012 (5.12.2012, str. 56), a ktorý je prekladom pôvodného článku s názvom „Major milestone reached in preparation for 1 January 2013 launch of Cooperative Patent Classification”, uverejneného Európskym patentovým úradom na jeho webovej stránke (1.10.2012).

     Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky používa na zatrieďovanie vynálezov a technických riešení v ním vydaných patentových dokumentoch Medzinárodné patentové triedenie. Podrobnejšie informácie o MPT, CPC a ďalších systémoch patentového triedenia sú k dispozícii na stránke úradu v časti Systémy triedenia patentov.

     Schéma aktuálneho a predchádzajúcich vydaní MPT v slovenskom jazyku v preklade ÚPV SR, spolu s kópiou jeho autentického vydania v anglickom jazyku, prevzatou od Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), sú k dispozícii na stránke mpt.upv.sk.


1.1.2013

Dátum článku: 1.1.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky