Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Členské štáty predĺžili mandát prezidenta EPÚ Benoîta Battistelliho o ďalšie tri roky

Žiadosť prezidenta Európskeho patentového úradu Benoîta Battistelliho o predĺženie mandátu funkcie prezidenta o ďalšie tri roky Správna rada Európskej patentovej organizácie (SR EPO), pozostávajúca z delegátov 38 členských štátov EPO, akceptovala na svojom 140. zasadnutí. Konalo sa 25. – 26. júna v haagskej pobočke EPÚ.

SR EPO vyjadrila podporu stratégie EPÚ prijatej v roku 2011, ktorá sa realizuje prostredníctvom piatich „Roadmaps", a to v oblasti informačných technológií, spolupráce s členskými štátmi, ľudských zdrojov, plánu obnovy budov a kvality práce v úrade. Rada ocenila dosiahnutý pokrok v uvedených oblastiach a jednomyseľne podporila návrhy na ďalšiu činnosť podľa aktualizovaných plánov.

Zasadnutiu SR EPO predchádzalo slávnostné položenie základného kameňa novej budovy EPÚ v Rijswijku (predmestie Haagu). Spoločne ho položili predseda vlády Holandského kráľovstva Mark Rutte a prezident EPÚ B. Battistelli za prítomnosti starostu Rijswijku MJ Bezuijena, predsedu predstavenstva stavebného konzorcia New Main BV Tona Vaagsa a architekta Jeana Nouvela (Paríž).

Ide o jednu z najväčších administratívnych stavieb v Holandsku a má byť dokončená v roku 2017. Rozpočet na stavbu je približne 205 miliónov eur, pričom bude financovaná z vlastných zdrojov EPÚ. Je to zároveň najväčšia investícia EPÚ v Holandsku počas 40-ročnej histórie úradu. Nová budova nahradí súčasnú 86 metrov vysokú budovu , tzv. Tower (veža) z roku 1972 a s výmerou 80 000 m2 poskytne zamestnancom EPÚ flexibilné pracovné prostredie.

Holandská pobočka EPÚ má v súčasnosti takmer 2 700 zamestnancov. Väčšina z nich sú vysoko kvalifikovaní inžinieri a vedci pôsobiaci ako pracovníci prieskumu vo všetkých oblastiach techniky. EPÚ je tiež domovom najväčšej zbierky patentovej a technickej literatúry, ktorá obsahuje viac ako 600 miliónov záznamov vo viac ako 120-tich databázach.

EPÚ významne prispieva holandskej ekonomike, a to najmä v oblasti Zuid-Holland (Južné Holandsko). Podľa štúdie, ktorú pre EPÚ vypracoval Bureau Louter, prítomnosť EPÚ v Haagu prináša holandskej ekonomike viac ako 560 miliónov eur ročne a vytvára asi 5 500 pracovných miest. Asi 8,5 % všetkých pracovných miest v Rijswijku priamo alebo nepriamo súvisí s EPÚ.

Dátum článku: 11.7.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky