Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Členovia ELSY opäť v ÚPV SR

Dňa 22. novembra 2012 zavítalo do ÚPV SR takmer 80 členov Európskeho združenia študentov práva (The European Law Students’ Association – ELSA).
Úrad v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR v rámci implementácie projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK) pripravil pre nich štvrtý špecializovaný seminár tentoraz na tému Duševné vlastníctvo aktuálne – autorské pirátstvo a falšovanie výrobkov dnes.

Na seminári vystúpili Adriána Tomanová, právna zástupkyňa Business Software Alliance (BSA), organizácie celosvetovo sa angažujúcej v boji proti používaniu nelegálneho softvéru, Zuzana Hečko z advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave, Zuzana Adamová, riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Daniel Bursík, manažér pre ochranu značky Nike a Pavol Adamkov zo spoločnosti Pfi zer Slovensko, zodpovedný aj za projekty, ktoré majú ovplyvňovať zdravie slovenskej populácie.

Dátum článku: 7.12.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky