Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Certifikát EN ISO 9001

Po uplynutí troch rokov od získania prvého certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 bol v úrade v dňoch 17. a 20. júna 2011 realizovaný recertifikačný audit so zameraním na zmeny od posledného dozorného auditu a s nimi súvisiace zmeny v systéme manažérstva kvality. Audit realizovali audítori certifikačného orgánu ELBACERT®, a. s., so sídlom v Kremnici.

V rámci recertifikačného auditu neboli zistené žiadne nezhody, boli zistené len pozitívne aspekty úradu a identifikované príležitosti na zlepšenie.

Výsledkom recertifikačného auditu je udelenie certifikátu podľa normy EN ISO 9001 potvrdzujúceho skutočnosť, že úrad má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy, s platnosťou do júna roku 2014.

Dátum článku: 12.7.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky