Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

CENA JÁNA BAHÝĽA 2014

Od roku 1999 predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR udeľuje Cenu Jána Bahýľa za mimoriadne hodnotné priemyselnoprávne chránené slovenské riešenie. Úrad aj týmto spôsobom motivuje a podporuje rozvoj tvorivosti na Slovensku.
Siedmy ročník ceny usporiada ÚPV SR v októbri tohto roka.

O cenu možno súťažiť na základe štatútu a predseda úradu ju udeľuje v troch kategóriách:

  • stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami,
  • individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov,
  • vysoké školy a výskumné centrá
Ocenení získajú medailu s portrétom konštruktéra a vynálezcu vrtuľníka Jána Bahýľa, diplom a finančnú prémiu.


Prihlášky je možné zasielať do 31. júla 2014

  • vyplnením online formulára na www.upv.sk
  • písomne na adresu: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica,

Formulár na stiahnutie (.pdf, 78,5 kB)

Viac informácií:
Eva Galátová, tel.: 048/4300 233, e-mail: eva.galatova@indprop.gov.sk
David Zaoral, tel.: 048/4300 279, e-mail: david.zaoral@indprop.gov.sk

Dátum článku: 2.6.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky