Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Cena JÁNA BAHÝĽA 2010

Slávnostný akt odovzdávania Ceny Jána Bahýľa sa uskutočnil 21. októbra 2010 v jednej z dominánt Banskej Bystrice, v historickom Barbakane.

Predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR Ing. Darina Kyliánová odovzdala nasledujúce ocenenia:

Kategória: stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami

Majiteľ: Považská cementáreň, a. s., Ladce
Pôvodcovia: Ing. Pavel Martauz, Ing. Július Strigáč, PhD.
Patent SK 286325 - Spôsob zníženia inhibičného účinku P2O5 na tvorbu slinkových fáz pri výrobe cementárskeho slinku

Majiteľ: M. O. C., s. r. o., Stará Turá
Pôvodca: doc. Ferdinand Chrenka, akademický sochár
Dizajn č. 27446 - Polohovateľné kreslo, základňa polohovateľného kresla

Kategória: vysoké školy a výskumné centrá

Majiteľ: Technická univerzita vo Zvolene
Pôvodcovia: doc. Ing. Vladimír Štollmann, PhD., Ing. Štefan Ilčík,
doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.

Patent SK 287441 - Mechanické rekuperačné lanové zariadenie so zotrvačníkom

Čestné uznanie predsedníčky ÚPV SR
(Kategória: stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami)

Majiteľ: Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa nad Bodvou
Pôvodcovia: Ing. Štefan Jaklovský, doc. Ing. Martin Palou, PhD.
Patent SK 286943 - Spôsob výroby portlandského slinku s využitím kryštalickej vysokopecnej trosky

 

Fotografie zo slávnostného odovzdávania Ceny Jána Bahýľa 2010

Cena Jána Bahýľa 2010 - foto 1

 

Cena Jána Bahýľa 2010 - foto 2

 

Cena Jána Bahýľa 2010 - foto 3

 

Cena Jána Bahýľa 2010 - foto 4

 

Cena Jána Bahýľa 2010 - foto 5

 

Cena Jána Bahýľa 2010 - foto 6

 

Cena Jána Bahýľa 2010 - foto 7

 

Cena Jána Bahýľa 2010 - foto 8

 

Cena Jána Bahýľa 2010 - foto 9

 

Cena Jána Bahýľa 2010 - foto 10

 

Cena Jána Bahýľa 2010 - foto 11

 

Cena Jána Bahýľa 2010 - foto 12

 

Cena Jána Bahýľa 2010 - foto 13

Dátum článku: 29.10.2010

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky