Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Cena DesignEuropa: uznanie dizajnu v EÚ

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) dnes vyhlasuje prvý ročník udelenia ceny DesignEuropa, čím chce tento najväčší úrad pre ochranu duševného vlastníctva osláviť dôležitosť dizajnu v EÚ.

O cenu sa môžu uchádzať firmy a/alebo jednotlivci, ktorí vlastnia platný zapísaný dizajn Spoločenstva (RCD). Zapísaný dizajn Spoločenstva je jednotným právom duševného vlastníctva, ktoré spravuje OHIM a ktorý platí na území 28 členských štátov EÚ.

Cena DesignEuropa sa bude udeľovať v troch kategóriách: priemysel (firmy s viac ako 50 zamestnancami a obratom vyšším ako 10 mil. eur), malé a vznikajúce spoločnosti (firmy s menej ako 50 zamestnancami a obratom nižším ako 10 mil. eur alebo spoločnosti založené po 1. januári 2013) a osobitná cena za celoživotné dielo (Lifetime Achievement).

Uchádzači môžu podávať svoje prihlášky od 1. februára 2016 cez webové stránky OHIM-u. V tento deň budú uverejnené aj podmienky účasti a usmernenia pre uchádzačov.

V spoločnej správe OHIM-u a Európskeho patentového úradu, ktorá bola uverejnená v roku 2013, sa vyzdvihuje význam dizajnu ako hnacej sily hospodárskeho rastu. Odvetvia, ktoré intenzívne využívajú práva duševného vlastníctva, podporujú 12,2 % pracovných miest v EÚ, ktoré na odplatu vytvárajú 12,8 % HDP EÚ.

Udeľovanie cien bude organizované v spolupráci s vnútroštátnymi a regionálnymi úradmi pre duševné vlastníctvo v EÚ, združeniami používateľov v oblasti DV a priemyselnými združeniami.

OHIM

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu je najväčším úradom pre ochranu duševného vlastníctva v EÚ. Bol založený v roku 1994 a zodpovedá za správu dvoch práv v oblasti duševného vlastníctva na území EÚ ̶ ochrannej známky Spoločenstva (CTM) a zapísaného dizajnu Spoločenstva (RCD). Zapísaný dizajn Spoločenstva bol zavedený v roku 2003 a platí na území 28 členských štátov Európskej únie. Vďaka nemu ktorýkoľvek podnik alebo jednotlivec môže zapísať dizajn, čo je právo, ktoré je možné obnovovať až 25 rokov. Pri prihlasovaní RCD existuje možnosť podať hromadnú prihlášku (ktorá zahŕňa viaceré dizajny v jednej prihláške, ako sú zmeny rovnakého dizajnu). Vďaka postupu OHIM-u, pri ktorom sa podáva prihláška v režime Fast Track, je možné zapísať dizajn za menej ako 48 hodín.

Príloha: Tlačová správa (.pdf, 107 kB)

Dátum článku: 1.12.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky