Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Časopis Duševné vlastníctvo č. 4/2020

Časopis Duševné vlastníctvo č. 4/2020

Ponúkame vám obsah štvrtého tohtoročného čísla časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré už je v distribúcii.

Online objednávka časopisu Duševné vlastníctvo

 

 

Otvárame časopis Duševné vlastníctvo verejnosti...

   Vážení čitatelia,

   časopis Duševné vlastníctvo predstavuje v podmienkach Slovenskej republiky jediné periodikum poskytujúce ucelený náhľad do problematiky duševného vlastníctva, odborných, aktuálnych, hodnoverných a cielených informácií. Je to historicky významný komunikačný nástroj smerom k odbornej verejnosti. Platforma, ktorá spája odbornú verejnosť s akademickou obcou, patentovými zástupcami a súkromným sektorom.

   V novembri som prevzal pomyselné žezlo nad týmto periodikom. Rád by som pokračoval v začatej ceste a vízii tvoriť odborné médium akceptované širšou odbornou verejnosťou. Redakčnú radu časopisu garantujúcu kvalitu obsahu tvoria odborníci z akademického prostredia, ako aj z praxe. Na Slovensku tento funkčný mechanizmus plnohodnotne pokrýva problematiku duševného vlastníctva, preto je mi cťou stáť na jeho čele.

   Zároveň si uvedomujem úlohu spájať záujmy časopisu so záujmami úradu. Možno to nebude jednoduché, ale urobím všetko preto, aby sme vždy našli akceptovateľný kompromis. Bol by som rád, ak by sa nám spoločne podarilo naplniť krátkodobé, ale aj dlhodobé ciele, aby sme čitateľom ponúkali vždy aktuálny a zaujímavý obsah, aby sa vízia časopisu niesla v šírení povedomia o dôležitosti duševného vlastníctva a aby sme boli prvým médiom, po ktorom naši držitelia práv, odborná či akademická verejnosť, siahnu vždy, keď budú hľadať aktuálne informácie o duševnom vlastníctve.

   Páči sa mi myšlienka otvoriť časopis verejnosti, vytvoriť ľahko dostupné informácie, ktorých kvalitu či obsah garantujeme my všetci. Hoci sa časopis tvorí tu v úrade, dušu mu dávate vy – členovia redakčnej rady, autori článkov či odoberatelia, posúvate ho ďalej a nestrácate vieru v jeho kvalitu.

   Rovnako sa mi páči, že aj napriek dlhoročnej histórii časopis nestagnuje, získal nový vietor do plachiet a dokáže konkurovať zahraničným periodikám. Uvedomujem si, že cesta nie je rovná, že mnohokrát sa objavujú prekážky, s ktorými je potrebné sa rýchlo vysporiadať a flexibilne reagovať, no verím, že spoločne to bude o trošku jednoduchšie.

   Vážení čitatelia, pozývam vás nahliadnuť do posledného tohtoročného čísla časopisu. V nosnej štúdii sa Ľubica Gajdošová venuje problematike ohodnocovania know-how v praxi aj s praktickým modelovým príkladom. Druhou štúdiou je analýza Soni Surmovej o vplyve brexitu na oblasť ochranných známok Európskej únie. Článok poskytuje dôkladný rozbor očakávaní so strany praktickej verejnosti a približuje čitateľom varianty riešení.

   V komentároch sa naši autori venujú problematike transferu technológií v slovenských vedeckovýskumných inštitúciách a prezentácii právnych záverov rozsudku najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri rozhodovaní o kasačnej sťažnosti proti rozsudku Krajského súdu.

   Vážení čitatelia, verím, že ostanete verní časopisu aj v ďalšom kalendárnom roku. V mene celej redakcie vám prajem pokojné sviatky a úspešný štart do nového roka. Opäť sa stretneme v marci 2021, tentoraz s otvorenosťou pre každého, koho problematika duševného vlastníctva baví a zaujíma.

Mgr. Vladimír Hardoň
podpredseda ÚPV SR

Dátum článku: 16.12.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky