Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Časopis Duševné vlastníctvo č. 2/2020

Ponúkame vám obsah druhého tohtoročného čísla časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré už je v distribúcii.

Online objednávka časopisu Duševné vlastníctvo

 

 

Pandémia podnietila kreativitu inovátorov, ale aj falšovateľov

    Pandémia COVID-19 prinútila krajiny využívať internet ako hlavný prostriedok na komunikáciu, vzdelávanie sa, prácu, nákupy a zábavu. Okrem pozitív tohto nástroja odhalila však aj jeho nástrahy, ktoré jednotlivci vyžívajú vo svoj prospech. Úrad priemyselného vlastníctva ako gestor medzirezortnej komisie na koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu upozorňuje verejnosť na falošný tovar, ktorý nespĺňa kvalitatívne požiadavky certifikačných orgánov a neposkytuje potrebnú mieru ochrany. Takýto tovar je často na nerozoznanie od originálu a neprezradí ho ani podozrivo nízka cena. O zneužívaní momentálnej situácie s nedostatkom ochranných pomôcok na trhu sa presvedčili aj príslušníci finančnej správy pri kontrole predajne v Martine, kde obchodník predával ochranné respirátory skoro desaťkrát drahšie, ako bola ich pôvodná priemerná cena na trhu. 

    Obdobie boja s pandémiou odhalilo aj deficit farmaceutických a zdravotníckych výrobkov. Krajiny bojovali s nedostatkom respirátorov, umelých pľúcnych ventilácií či ochranných pomôcok. Tieto nepriaznivé okolnosti ukázali odhodlanosť a kreativitu jednotlivcov či tímov, ktorí spojili svoje sily a vytvorili často aj v provizórnych podmienkach technické riešenia, ktoré zachraňujú životy ľudí. 

    Po nápade a jeho premietnutí do funkčného mechanizmu je však potrebné myslieť aj na jeho právnu ochranu. Úrad priemyselného vlastníctva už počas pandémie začal kontaktovať autorov riešení s ponukou služieb na prihlásenie patentu, úžitkového vzoru či registráciu ochrannej známky. Pre autorov to znamená, že v prípade udelenia priemyselného práva ich riešenie podlieha ochrane a predstavuje pre nich výlučné práva na príslušnom trhu, kde boli tieto priemyselné práva uznané. 

    Odhliadnuc od pandémie, ktorá nás zamestnávala posledné mesiace, tím časopisu naďalej pokračoval v spracovávaní dôležitých tém. Nosnou témou tohto čísla je štúdia JUDr. Zuzany Ďuriančikovej týkajúca sa mediácie, ktorá pomáha riešiť aj spory v oblasti duševného vlastníctva. Táto prax sa však v súčasnosti viac využíva v zahraničí. Naše dva komentáre sa venujú prihláške PCT a komentáru rozhodnutia Súdneho dvora týkajúceho sa práva na označenie pôvodu a zemepisného označenia. 

    Dovoľte mi upriamiť vašu pozornosť na krátky sumár aktivít Úradu priemyselného vlastníctva v roku 2019. Bol to úspešný rok, počas ktorého úrad napĺňal svoje strategické ciele smerom k vytvoreniu moderného bezpapierového úradu. Nahliadnite do jeho činností, vývoja počtu prihlášok, geografického rozloženia prihlasovateľov či do počtu sporových a odvolacích konaní. Úrad vám vo svojej správe každoročne poskytuje informácie o hospodárení, o dôležitých legislatívnych zmenách či medzinárodných aktivitách. Celé znenie reportu spolu aj so štatistikami nájdete na webovej stránke indprop.gov.sk. Oku lahodiaci článok, ktorý doslova naplnil časopis farbami, nájdete v našej rubrike Z galérie tvorcov. Veď posúďte sami. Želáme vám podnetné čítanie a opäť sa vidíme na jeseň.

Mgr. Lucia Spišiaková, PhD.
výkonná redaktorka
časopisu Duševné vlastníctvo

Dátum článku: 23.6.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky