Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Brazília súčasťou TMview

Národný inštitút priemyselného vlastníctva Brazílie (INPI) dňa 29. februára 2016 sprístupnil údaje o svojich ochranných známkach pre vyhľadávací systém TMview spravovaný Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu.
Integrácia INPI je konkrétnym výsledkom Programu medzinárodnej spolupráce OHIM-u s jeho partnermi po celom svete.

TMview aktuálne obsahuje údaje o ochranných známkach 54 participujúcich úradov. Rozšírenie databázy o približne 3,1 milióna ochranných známok z INPI znamená, že v súčasnosti TMview poskytuje informácie a prístup k približne 40 miliónom ochranných známok.

Od spustenia TMview 13. apríla 2010 bolo v systéme vykonaných viac ako 17,8 milióna vyhľadávaní používateľmi zo 151 rôznych krajín sveta, pričom najčastejšie je využívaný v Španielsku, Nemecku a v Taliansku.

Viac informácií je možné nájsť na http://www.tmview.org/

Dátum článku: 29.2.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky