Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Brazília súčasťou Designview

Národný inštitút priemyselného vlastníctva Brazílie (INPI) dňa 17. októbra 2016 sprístupnil údaje o svojich dizajnoch pre vyhľadávací systém Designview spravovaný Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Integrácia INPI je konkrétnym výsledkom Programu medzinárodnej spolupráce EUIPO s jeho partnermi po celom svete.

Designview aktuálne obsahuje údaje o dizajnoch 51 participujúcich úradov. Rozšírenie databázy o takmer 90 000 dizajnov z INPI znamená, že v súčasnosti Designview poskytuje informácie a prístup k viac ako 10 miliónom dizajnom.

Od spustenia Designview 19. novembra 2012 bolo v systéme vykonaných viac ako 2 milióny vyhľadávaní používateľmi zo 145 rôznych krajín sveta, pričom najčastejšie je využívaný v Nemecku, Španielsku a vo Veľkej Británii.

Viac informácií je možné nájsť na https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.html?lang=sk

Dátum článku: 17.10.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky