Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Bosna a Hercegovina súčasťou Designview

Inštitút duševného vlastníctva Bosny a Hercegoviny (IIP-BIH) dňa 12. júna 2017 sprístupnil údaje o svojich dizajnoch pre vyhľadávací systém Designview spravovaný Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Integrácia IIP-BIH je výsledkom Programu medzinárodnej spolupráce EUIPO s jeho partnermi po celom svete.

Designview aktuálne obsahuje údaje o dizajnoch 55 participujúcich úradov. Rozšírenie databázy o viac ako 700 dizajnov z IIP-BIH znamená, že v súčasnosti poskytuje informácie a prístup k takmer 10,4 miliónom dizajnom. Designview je dostupný v 35 jazykoch (vrátane bosnianskeho jazyka).

Od spustenia Designview 19. novembra 2012 bolo v systéme vykonaných viac ako 2,6 miliónov vyhľadávaní používateľmi zo 146 rôznych krajín sveta, pričom najčastejšie je využívaný v Nemecku, Španielsku a vo Veľkej Británii.

Viac informácií je možné nájsť na www.tmdn.org

Dátum článku: 14.6.2017

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky