Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Bilaterálne stretnutie slovenskej a čínskej delegácie

Predseda ÚPV SR Ľuboš Knoth sa 9. septembra 2014 v Prahe (medzinárodná konferencia pri príležitosti 95. výročia založenia patentového úradu) stretol s viceprezidentom Štátneho úradu duševného vlastníctva Čínskej ľudovej republiky (SIPO) He Zhiminom.
   Ľ. Knoth stručne predstavil históriu ÚPV SR, jeho služby a budúce zámery. He Zhimin priznal, že o situácii v oblasti priemyselného vlastníctva na Slovensku nemajú v Číne dostatočné informácie a zároveň predstavil históriu SIPO v jeho štyroch fázach:

  • Roky 1980 – 1990. Vytvorenie právneho rámca; prijatie zákona o ochranných známkach (1983), patentového zákona (1984) a autorského zákona (1990).
  • Roky 1990 – 2000. Vylepšovanie zákonov v súlade s Dohodou TRIPS, úzka spolupráca s Európskym patentovým úradom v 80. a 90. rokoch.
  • Roky 2000 – 2012. Výrazný rozvoj, prijatie do WTO (2001), prijatie národnej stratégie duševného vlastníctva (2010), ktorá sa v súčasnosti implementuje.
  • Súčasnosť. Zameranie sa na kvalitu služieb. SIPO je štátnym orgánom, jeho prezidenta menuje Štátna rada. SIPO má vyše 13 000 zamestnancov, z nich viac ako 10 000 sú patentoví prieskumoví pracovníci. V budúcnosti sa očakáva rast významu SIPO.

He Zhimin uviedol, že napriek veľkému rozvoju je systém duševného vlastníctva v Číne ešte relatívne mladý, a preto by SIPO privítal spoluprácu s ÚPV SR. Vzájomná výmena skúseností by mohla obohatiť oba úrady.
    Predstavitelia ÚPV SR a SIPO sa vzájomne pozvali na pracovnú návštevu a dohodli sa, že ich kancelárie budú v kontakte.

Dátum článku: 18.9.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky