Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Bilaterálne stretnutie OHIM – ÚPV SR

Počas 44. zasadania Správnej rady Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) a 42. rokovania jeho Rozpočtového výboru (13. – 15. 11. 2012 Alicante, Španielsko) sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboša Knotha a prezidenta OHIM-u Antónia Campinosa.
    Predstavitelia obidvoch inštitúcií v priateľskej atmosfére prerokovali výsledky tohtoročnej bilaterálnej spolupráce, v rámci ktorej sa ÚPV SR zapojil až do13-tich projektov Kooperačného fondu OHIM-u, a diskutovali tiež o možnostiach ďalšieho rozvoja spolupráce.

     Ľ. Knoth vyzdvihol skutočnosť, že OHIM sa počas vedenia A. Campinosa stal vysoko efektívnou a dynamickou inštitúciou, informoval prezidenta o spustení projektu Seniority do živej prevádzky v ÚPV SR, o ukončení tagovania ochranných známok pre Portugalský inštitút priemyselného vlastníctva a ďalších projektov.
     A. Campinos bol taktiež informovaný o prioritách ÚPV SR na najbližšie obdobie, pričom ocenil zainteresovanosť ÚPV SR na spolupráci s OHIM-om. Pozval Ľ. Knotha, ako jedného z dvoch zástupcov národných úradov priemyselného vlastníctva členských krajín EÚ, na Markenforum 2012 v decembri tohto roka. Na podujatí bude Ľ. Knoth spolu s A. Campinosom a C. Rudolf-Schäfferovou, prezidentkou Nemeckého patentového a známkového úradu, diskutovať na tému nového vývoja v OHIM-e a spolupráce s národnými úradmi.

      A. Campinos na záver bilaterálneho stretnutia ešte raz vyzdvihol efektívnu spoluprácu s ÚPV SR, aktívne a zmysluplné zapájanie sa jeho zástupcov do odborných diskusií v rámci Správnej rady a Rozpočtového výboru OHIM-u, poďakoval za podporu OHIM-u a vyjadril pripravenosť na návštevu ÚPV SR v roku 2013.

Dátum článku: 16.11.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky