Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Bilaterálne rokovanie

Z podnetu predsedu Maďarského úradu duševného vlastníctva (HIPO) Miklósa Bendzsela sa 19. februára konalo v Budapešti bilaterálne rokovanie s predstaviteľmi Úradu priemyselného vlastníctva SR. Pre predsedu ÚPV SR Ľuboša Knotha to bolo prvé bilaterálne stretnutie na úrovni národných patentových úradov od vymenovania do funkcie v júni 2012.
    Ľuboš Knoth a vedúci služobného úradu ÚPV SR Andrej Legiň si spolu s partnermi z maďarského úradu, predsedom Miklósom Bendzselom a podpredsedom Mihálym Ficsorom, vymenili informácie týkajúce sa zmien v obidvoch úradoch, ich strategického smerovania, aktuálnej problematiky európskeho patentu s jednotným účinkom, vzájomnej bilaterálnej spolupráce a tiež otázok spolupráce v rámci medzinárodných inštitúcií.
    Obe strany sa dohodli na spoločných aktivitách v podpore inovácií v stredoeurópskom regióne, na výmene skúseností v oblasti IT, možnostiach spolupráce vo vykonávaní rešerší, ako aj možnej spolupráci pri výmene skúseností z popularizačných aktivít v oblasti duševného vlastníctva a predchádzania jeho falšovania.
    Predstavitelia HIPO a ÚPV SR zhodnotili rokovanie ako veľmi obohacujúce a inšpiratívne k rozvoju ďalších pracovných vzťahov.

Dátum článku: 22.2.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky