Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Bilaterálna spolupráca ÚPV SR a EPÚ – nové produkty a zlepšovanie služieb verejnosti

V roku 2012 nadviazal Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len úrad) na predchádzajúcu, už takmer desaťročnú spoluprácu s Európskym patentovým úradom (EPÚ). Obe inštitúcie naďalej pokračujú v spoločných projektoch na základe programu, ktorý bol oboma stranami prijatý na obdobie rokov 2012-2015.

Významnou súčasťou programu spolupráce sú projekty z oblasti patentových informácií, týkajúce sa zlepšovania existujúcich a uvádzania nových služieb a nástrojov. Ich cieľom je zvýšenie dostupnosti a využiteľnosti informácií o patentoch a úžitkových vzoroch vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky ako členskej krajiny Európskej patentovej organizácie (EPO).

Program spolupráce obsahuje päť projektov z oblasti informačných produktov a služieb s názvami European language technology services (strojové preklady), Espacenet, Publikačný server, Pilotný projekt reorientácie PATLIB centier a Federatívny európsky patentový register.

Napríklad projekt strojových prekladov textov patentov z európskych a niektorých mimoeurópskych jazykov (čínština, japončina, kórejčina) má za cieľ rozšíriť už existujúci prekladací nástroj Patent Translate o preklady do slovenského jazyka.. Nástroj je verejnosti k dispozícii bezplatne ako súčasť systému Espacenet s databázou patentov z celého sveta. Projekt prebieha od roku 2011 a preklady do a zo slovenského jazyka majú byť dostupné v roku 2014.

Ďalším, už prebiehajúcim projektom, je prepojenie webového registra európskych patentov, ktoré udeľuje EPÚ s webovými registrami národných patentov udeľovaných členskými krajinami EPO. Cieľom projektu je napríklad zobrazovanie informácií o platnosti európskych patentov a národných patentov v spoločnej databáze.

Podrobnejšie informácie o priebehu a výsledkoch implementácie projektov bude úrad pravidelne uverejňovať na svojej webovej stránke, v časopisoch E-zine a Duševné vlastníctvo a na tematických seminároch, workshopoch alebo iných vzdelávacích či popularizačných akciách.

Dátum článku: 7.2.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky