Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Albánsko a Gruzínsko súčasťou TMview a Designview

Dňa 4. júla 2016 sprístupnilo albánske Generálne riaditeľstvo pre patenty a ochranné známky (GDPT) patriace pod Ministerstvo pre ekonomický rozvoj, obchod a priemysel Albánska údaje o svojich ochranných známkach a dizajnoch pre vyhľadávacie nástroje TMview a Designview spravované Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). 7. júla 2016 tak urobilo aj Národné centrum duševného vlastníctva Gruzínska (NIPCG).

Integrácia GDPT a NIPCG je výsledkom Programu medzinárodnej spolupráce EUIPO s jeho partnermi po celom svete.

Najnovšie rozšírenie databázy TMview zvýšilo počet participujúcich úradov na 56, v prípade Designview na 50 úradov.

Spolu s viac ako 12 000 ochrannými známkami z Albánska a 28 000 ochrannými známkami z Gruzínska, aktuálne TMview poskytuje informácie a prístup k 40 miliónom ochranných známok. S pridaním takmer 200 albánskych a 1800 gruzínskych dizajnov, Designview poskytuje informácie a prístup k približne 9,6 milióna dizajnov.

Od spustenia TMview 13. apríla 2010 bolo v systéme vykonaných vyše 21,9 milióna vyhľadávaní používateľmi zo 151 rôznych krajín sveta, pričom najčastejšie je využívaný v Španielsku, Nemecku a v Taliansku. Od sprístupnenia Designview 19. novembra 2012 tento systém umožnil viac ako 1,8 milióna vyhľadávaní subjektmi zo 143 rôznych krajín. Najčastejšie ho využívajú v Nemecku, v Španielsku a vo Veľkej Británii.

Viac informácií nájdete na www.tmdn.org

Dátum článku: 11.7.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky