Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

8.ročník Ceny Jána Bahýľa

Ocenenie mimoriadne hodnotných slovenských technických alebo dizajnérskych priemyselnoprávne chránených riešení

Cena nesie meno konštruktéra a vynálezcu vrtuľníka Jána Bahýľa a udeľuje sa od roku 1999. Úrad priemyselného vlastníctva SR takto motivuje a podporuje rozvoj tvorivosti na Slovensku.

Na základe štatútu sa cena udeľuje v troch kategóriách:

  • stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami,
  • individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov,
  • vysoké školy a výskumné centrá.

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje 8. ročník Ceny Jána Bahýľa.

Návrh na udelenie ceny mohla podať fyzická alebo právnická osoba s trvalým pobytom alebo sídlom v Slovenskej republike do 31. júla 2020.

Podávanie návrhov bolo dňom 31.7.2020 ukončené.

Viac informácií:

Žofia Ivaničová,

t. č.: 048/43 00 118,
e-mail: zofia.ivanicova@indprop.gov.sk

Mgr. Erika Presperínová,
t. č.: 048/43 00 330,
e-mail: erika.presperinova@indprop.gov.sk

Dátum článku: 31.7.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky