Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

51. zasadanie Valného zhromaždenia WIPO

Od 23. septembra do 2. októbra sa v Ženeve koná 51. zasadanie Valného zhromaždenia členských štátov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO). Jeho cieľom je zhodnotiť činnosť organizácie za predošlý rok vrátane rozpočtu, informovať delegátov o aktuálnych projektoch a administratívnych záležitostiach. Nadväzne sa konajú výročné rokovania jednotlivých únií a výborov WIPO.

Generálny riaditeľ organizácie Francis Gurry prezentoval Správu o činnosti WIPO za uplynulý rok, ktorý bol pre organizáciu úspešný a produktívny. Najvýznamnejšou udalosťou bolo uzatvorenie multilaterálnej Marakéšskej zmluvy o zjednodušení prístupu k tlačeným dielam pre osoby nevidiace, osoby so zrakovým postihnutím alebo osoby s inými poruchami čítania.

F. Gurry sa zmienil aj o príprave nových medzinárodných zmlúv, prvá sa týka práva dizajnu (design law treaty) a druhá tradičných vedomostí, tradičných kultúrnych prejavov a genetických zdrojov.

Organizácia napredovala i na ďalších frontoch, jednak v dosahovaní strategických cieľov, ale aj vo finančnej oblasti. Prebytok z roku 2012 bol využitý na financovanie dlhodobých záväzkov, kapitálové plánovanie a na udržanie stáleho počtu zamestnancov aj pri zvýšenej pracovnej záťaži. Na konci roka 2012 rezerva predstavovala 178,2 milióna CHF, čo je približne o 58 miliónov CHF viac, ako stanovili členské štáty. V súlade s odporúčaniami externých audítorov WIPO hľadá spôsoby, ako sprehľadniť štruktúru finančných správ, aby využitie rezerv bolo transparentnejšie. Očakáva sa, že aj na konci roka 2013 bude finančná situácia organizácie v plusových číslach.

Hlavným zdrojom príjmov WIPO sú poplatky vyplývajúce zo Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT). V roku 2012 bolo podaných 194 400 medzinárodných prihlášok, o 6,6 % viac ako v predchádzajúcom roku. V roku 2013 sa očakáva nižší rast počtu medzinárodných prihlášok asi o 4 %. Veľmi rýchly nárast počtu prihlášok z Číny v uplynulých rokoch sa zmierňuje, zatiaľ čo sa zvyšuje dopyt z vyspelých trhov, ktoré tiež postihla globálna finančná kríza. Predpokladá sa, že rok 2013 bude prvým rokom, v ktorom bude podaných viac ako 200 000 medzinárodných prihlášok. Od nadobudnutia účinnosti PCT zmluvy trvalo 24 rokov, kým bolo v jednom roku podaných 100-tisíc medzinárodných prihlášok, a trvá ďalších 12 rokov, kým sa tento počet prihlášok zdvojnásobí a dosiahne 200-tisíc.

Dátum článku: 27.9.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky