Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

14. stretnutie Správnej rady Vyšehradského patentového inštitútu (VPI)

V roku 2015 sa Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko dohodli, že vytvoria Vyšehradský patentový inštitút (ďalej VPI) a umožnia tak záujemcom o medzinárodný patent výhodne a efektívne získať patentovú ochranu prostredníctvom medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), ktorú spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO).

Pod vedením predsedu ÚPV SR Matúša Medveca ako zástupcu predsedajúceho štátu sa 8. júna 2021 uskutočnilo 14. virtuálne stretnutie Správnej rady VPI. Zúčastnili sa ho predsedovia národných patentových úradov zmluvných štátov a riaditeľka inštitútu Johanna Stadlerová, ktorá informovala o finančnom hospodárení inštitútu, výsledkoch vnútorného auditu a o činnosti pracovných skupín. Zároveň požiadala zúčastnených o spoluprácu pri propagácii konferencie VPI5, ktorá sa bude konať virtuálne 7. júla pri príležitosti piateho výročia vzniku inštitútu.

VPI ponúka medzinárodnú rešerš patentových prihlášok (ISA) a medzinárodný predbežný prieskum patentových prihlášok (IPEA). Už piaty rok pomáha najmä malým a stredným podnikom získavať prístup k zahraničným patentom za zvýhodnených finančných podmienok a kratší čas.

Rešerše a prieskum medzinárodných patentových prihlášok PCT vykonávajú národné úrady zmluvných štátov a ich kvalitu zabezpečujú pravidelne školení patentoví experti.

Dátum článku: 11.6.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky