Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

10 rokov siete PATLIB v Slovenskej republike

10 rokov siete PATLIB v Slovenskej republike

Pri príležitosti 10. výročia vzniku PATLIB centier na Slovensku Úrad priemyselného vlastníctva SR zorganizoval 5. decembra seminár. Pozvanie naň prijala aj Heidrun Krestelová, koordinátorka spolupráce Európskeho patentového úradu (EPÚ) s vybranými členskými štátmi Európskej patentovej organizácie (CZ, DE, HU, PL a SK).
Účastníci seminára, pracovníci stredísk patentových informácií, kontaktných a informačných miest ÚPV SR a informačno-poradenských miest úradu pre inovácie, mali možnosť oboznámiť sa s činnosťami, produktmi i službami jednotlivých PATLIB centier vrátane PATLIB centra pôsobiaceho v ÚPV SR a tiež s projektmi spolupráce úradu s európskymi a medzinárodnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti duševného vlastníctva.
H. Krestelová informovala o aktivitách EPÚ zameraných na podporu stredísk PATLIB, aktuálnych trendoch v poskytovaní patentových informácií a o smerovaní týchto stredísk.
Na seminári sa hovorilo aj o možnostiach rozšírenia spolupráce ÚPV SR s partnermi, ktorými sú okrem PATLIB centier aj kontaktné a informačné miesta úradu a informačno-poradenské miesta úradu pre inovácie (innoinfo).

Fotogaléria k článku:

Fotogaléria k článku

Fotogaléria k článku

Fotogaléria k článku

Fotogaléria k článku

Fotogaléria k článku

Fotogaléria k článku

Fotogaléria k článku

Fotogaléria k článku

Fotogaléria k článku

Fotogaléria k článku

Fotogaléria k článku

Fotogaléria k článku

 

Dátum článku: 5.12.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky