Preskočiť na obsah

Online Filing

Epoline® Online Filing (eOLF) je aplikácia poskytovaná Európskym patentovým úradom (EPO). Umožňuje vytvárať podania v elektronickej forme a odosielať ich do Európskeho patentového úradu (EPO), Úradu priemyselného vlastníctva SR a taktiež do národných úradov niektorých krajín.

Možnosti podávania

 • európske patentové prihlášky
 • národné patentové prihlášky
 • národné prihlášky úžitkových vzorov
 • žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení
  - manuál na inštaláciu a inštalačný súbor nájdete v časti Manuály 
 • preklady patentových nárokov zverejnených európskych patentových prihlášok s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka
 • preklady európskych patentových spisov s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka
 • následne podané dokumenty k:
  • národným patentovým prihláškam
  • národným prihláškam úžitkových vzorov
  • prekladom patentových nárokov zverejnených európskych patentových prihlášok do slovenského jazyka
  • prekladom európskych patentových spisov do slovenského jazyka

Výhody elektronického podávania

 • bezpečnosť (podania sú podpisované elektronickým podpisom vytvoreným prostredníctvom smart karty, komunikácia medzi počítačovými systémami pripojenými na internet je počas podávania šifrovaná prostredníctvom SSL protokolu)
 • rýchlosť (okamžité vydanie potvrdenia o podaní, ktoré pri nových prihláškach obsahuje pridelené číslo prihlášky a dátum podania)
 • efektívnosť (šetrenie času a nákladov na papier, tlač, poštu a pod.)
 • zníženie poplatkov:

Postup získania prostriedkov potrebných na elektronické podávanie

Všetky prostriedky potrebné na elektronické podávanie sú poskytované zadarmo.

 • vyplnenie formulára žiadosti o vydanie smart karty
 • doručenie zásielky na základe vyplneného formulára, ktorá obsahuje:
  • softvér potrebný na inštaláciu aplikácie epoline® Online Filing
  • aplikáciu epoline® Online Filing
  • čítačku smart karty
  • smart kartu
 • odoslanie potvrdenia o doručení zásielky
 • doručenie PIN kódu pre smart kartu
 • registrácia smart karty

Softvér potrebný na inštaláciu aplikácie epoline® Online Filing, aplikáciu epoline® Online Filing a ich aktualizácie, respektíve aktuálne verzie sú dostupné aj na webovom sídle Európskeho patentového úradu (EPO).

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky