Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Správne poplatky - ochrana označenia pôvodu a zemepisného označenia

Správne poplatky sa platia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet úradu.

 

Položka 233
Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 66 €
 
Položka 234
Návrh na zrušenie označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 133 €
 
Položka 235
a) Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 33 €
b) Zápis zmeny v medzinárodnom registri označení pôvodu 17 €
c) Podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie 66 €
d) Podanie námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie 33 €
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky