Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Aktuality

RSS


28.3.2011 Konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XI
27. apríl 2011

Pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva sa uskutoční dňa 27. apríla 2011 v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici konferencia...

22.3.2011 Štúdia o fungovaní európskeho systému ochranných známok

Na webovom sídle Európskej komisie (DG Vnútorný trh) bola zverejnená „Štúdia o fungovaní európskeho systému ochranných známok“, ktorú vypracoval Inštitút...

18.3.2011 Upozornenie pre majiteľov medzinárodných ochranných známok platných na uzemí USA

Upozorňujeme všetkých majiteľov medzinárodných ochranných známok, platných na území USA, že medzi 5. a 6. rokom od vydania osvedčenia o rozšírení...

17.2.2011 Používanie špecifických symbolov pri platení správnych a udržiavacích poplatkov

Úrad priemyselného vlastníctva SR aplikoval v rámci svojich informačných systémov novú funkcionalitu – automatické spracovanie platieb, ktorá urýchli ich...

17.2.2011 Webové sídlo ÚPV SR najlepšie spomedzi monitorovaných

Ministerstvo financií SR zverejnilo 24. januára 2011 výsledky monitorovania niektorých štandardov platných pre informačné systémy verejnej správy....

19.1.2011 Nový on-line nástroj pre prihlasovateľov medzinárodných ochranných známok

Dňa 20. decembra 2010 bol sprístupnený na webstránke Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) nový on-line nástroj „Manažér tovarov a služieb“...

31.12.2010 Nová služba úradu - Patentová rešerš medzinárodného typu

Od 1. januára 2011 ponúka Úrad priemyselného vlastníctva SR verejnosti novú službu - patentovú rešerš medzinárodného typu. Služba je vhodná pre záujemcov,...

13.12.2010 Bulharské ochranné známky sprístupnené v TMview

Od 13. decembra 2010 ponúka TMview prístup k 79 000 bulharským ochranným známkam. Celkový počet prihlášok a zapísaných ochranných...

10.12.2010 Smerovanie OHIM-u pod novým vedením
Kvety pre D. Kyliánovú

V španielskom Alicante sa 22. – 24. novembra 2010 konalo zasadanie Správnej rady a Rozpočtového výboru Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu...

29.10.2010 Cena JÁNA BAHÝĽA 2010

Slávnostný akt odovzdávania Ceny Jána Bahýľa sa uskutočnil 21. októbra 2010 v jednej z dominánt Banskej Bystrice, v historickom Barbakane...

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy