Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Aktuality

RSS


31.12.2010 Nová služba úradu - Patentová rešerš medzinárodného typu

Od 1. januára 2011 ponúka Úrad priemyselného vlastníctva SR verejnosti novú službu - patentovú rešerš medzinárodného typu. Služba je vhodná pre záujemcov,...

13.12.2010 Bulharské ochranné známky sprístupnené v TMview

Od 13. decembra 2010 ponúka TMview prístup k 79 000 bulharským ochranným známkam. Celkový počet prihlášok a zapísaných ochranných...

10.12.2010 Smerovanie OHIM-u pod novým vedením
Kvety pre D. Kyliánovú

V španielskom Alicante sa 22. – 24. novembra 2010 konalo zasadanie Správnej rady a Rozpočtového výboru Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu...

29.10.2010 Cena JÁNA BAHÝĽA 2010

Slávnostný akt odovzdávania Ceny Jána Bahýľa sa uskutočnil 21. októbra 2010 v jednej z dominánt Banskej Bystrice, v historickom Barbakane...

29.10.2010 Ochrana a využívanie duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl II, 29. november 2010, STU, Bratislava

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Svetovou organizáciou duševného vlastníctva...

25.10.2010 Estónske ochranné známky sprístupnené v TMview

Od 25. októbra 2010 ponúka TMview prístup už aj k 48 000 estónskym ochranným známkam. Celkový počet prihlášok a zapísaných...

13.10.2010 TMview už ponúka prístup k slovenským ochranným známkam

Odo dňa 13. októbra 2010 TMview ponúka prístup už aj k 94 800 slovenským a 37 200 slovinským ochranným známkam, čím sa celkový počet...

5.10.2010 Depozitná knižnica WIPO

Úrad priemyselného vlastníctva SR získal zbierku publikácií vydaných Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), ktorá tvorí základ novozriadenej...

4.10.2010 Nástroj WIPO na rešerše v zelených technológiách

WIPO sprístupnilo on-line nástroj Zoznam zelených technológií v MPT (z angl. “IPC Green Inventory") na vyhľadávanie patentových informácií týkajúcich...

1.10.2010 WIPO Lex

WIPO LexDňa 20. septembra 2010 sprístupnilo WIPO databázu WIPO Lex. Ide o zbierku textov právnych predpisov a uzatvorených zmlúv pre oblasť duševného...

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy