Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Aktuality

RSS


23.10.2012 Organizačné zmeny

V Úrade priemyselného vlastníctva SR, v snahe zlepšiť a skvalitniť prácu, pokračovať v elektronizácii služieb, zvyšovať povedomie...

18.10.2012 Ponuka seminárov organizovaných strediskom patentových informácií PATLIB v CVTI SR v Bratislave

Stredisko patentových informácií PATLIB pôsobiace v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave pripravilo na 2. polrok 2012 sériu troch...

16.10.2012 Duševné vlastníctvo aktuálne - autorské pirátstvo a falšovanie výrobkov dnes (špecializovaný seminár)

Poznačte si v kalendári !!! Dňa 22. novembra 2012 sa uskutoční v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici pre členov združenia ELSA...

1.10.2012 Maltské ochranné známky sprístupnené v TMview

Do databázy systému TMview pribudli od 28. septembra 2012 údaje k viac ako 50 000 maltským ochranným známkam. Celkový počet...

1.10.2012 Elektronické služby ÚPV SR

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt...

28.9.2012 Innoinfo v BBRK SOPK

Innoinfo v BBRK SOPKPredseda ÚPV SR Ľuboš Knoth a riaditeľka Banskobystrickej regionálnej komory (BBRK SOPK) Marína Spirová podpísali 27. septembra dohodu o vzájomnej...

28.9.2012 EUCYS 2012

EUCYS 2012Jednu z cien v rámci súťaže Európskej únie pre mladých vedcov 2012 (European Union Contest for Young Scientists – EUCYS) venoval aj ÚPV SR ako...

27.9.2012 Zmena zákona o správnych poplatkoch

Dňa 27.9.2012 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnený zákon č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej...

26.9.2012 Noc výskumníkov 2012

V piatok 28. septembra 2012 sa uskutoční v poradí už ôsmy ročník celoeurópskeho festivalu vedy – Noc výskumníkov. Ide o projekt Európskej komisie, ktorého...

24.9.2012 Pozvánka na Konferenciu NITT SK 2012 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

Dňa 9.10.2012 od 8:00 do 16:30 hod. v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave sa uskutoční v poradí druhá celoslovenská „Konferencia NITT...

« PRVÁ< PREDOŠLÁ31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39ĎALŠIA >POSLEDNÁ »

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy