Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Aktuality

RSS


12.2.2013 Úrad stavia na kvalite

ÚPV SR je ďalším úradom v rámci EÚ, ktorý sa zapojil do implementácie projektu Kooperačného fondu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) Štandardy...

7.2.2013 Bilaterálna spolupráca ÚPV SR a EPÚ – nové produkty a zlepšovanie služieb verejnosti

V roku 2012 nadviazal Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len úrad) na predchádzajúcu, už takmer desaťročnú spoluprácu s Európskym...

5.2.2013 Inovačná súťaž Európskeho patentového úradu

Pri príležitosti 40. výročia podpísania Európskeho patentového dohovoru (EPD), na základe ktorého bol zriadený Európsky patentový úrad (EPÚ) so sídlom v...

23.1.2013 Zmeny vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

ÚPV SR oznamuje, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oznámení č. 400/2012 Z. z. (čiastka...

18.1.2013 Vykonávanie rešerší na predmety prihlášok podaných v úrade po 1. januári 2012

ÚPV SR začiatkom minulého roka začal na predmety patentových prihlášok, ktoré boli v úrade podané po 1. januári 2012 a v deň podania spĺňajú ďalej uvedené...

16.1.2013 Zmeny vykonávacieho predpisu - Madridský systém

ÚPV SR oznamuje, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oznámení č. 409/2012 Z. z. (čiastka 99) zverejnilo zmeny...

11.1.2013 PF 2013 aj od Jany Laššákovej, podpredsedníčky NR SR

ÚPV SR navštívila 9. januára podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková. Zamestnancom úradu, ako aj jeho vedeniu zaželala všetko najlepšie v roku 2013...

9.1.2013 Zápis z pracovného stretnutia MRK

Pracovné stretnutie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu...

9.1.2013 Digitálny fond ÚPV SR

Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre Operačný program Informatizácia spoločnosti schválilo 20. decembra 2012 žiadosť...

8.1.2013 Európska únia chce čo najrýchlejšie ukončiť diskusie o vzniku jednotného patentového systému

Dňa 31. decembra 2012 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012,...

« PRVÁ< PREDOŠLÁ31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39ĎALŠIA >POSLEDNÁ »

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy