Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Aktuality

RSS


14.1.2015 Zmeny súvisiace s konaním o medzinárodnej ochrannej známke

Dňom 1. januára 2015 vstúpili do platnosti zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto...

9.1.2015 Vedecká hračka

Vedecká hračka je dobrovoľné záujmové nepolitické občianske združenie so sídlom v Banskej Bystrici, ktorého cieľom je rozvíjať voľnočasové záujmové...

7.1.2015 Vestník ÚPV SR č. 1/2015

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 1/2015. Na webovom sídle úradu sú sprístupnené v PDF súboroch údaje z vestníka, ktoré majú...

12.12.2014 Dánsko, Mexiko, Maroko, Nórsko, Rusko a Rakúsko súčasťou Designview

Od 8. decembra 2014 sú v systéme Designview sprístupnené údaje poskytované Dánskym patentovým a známkovým úradom, (DKPTO), Mexickým inštitútom...

10.12.2014 Zmena prieskumu medzinárodných zápisov ochranných známok s vyznačením Európskej únie

Svetová organizácia duševného vlastníctva v Ženeve 6. novembra 2014 oznámila prihlasovateľom, majiteľom, úradom zmluvných strán a používateľom Madridského...

4.12.2014 Vestník ÚPV SR č. 12/2014

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 12/2014. Na webovom sídle úradu sú sprístupnené v PDF súboroch údaje z vestníka, ktoré majú...

28.11.2014 Ochranné známky Islandu v TMview

Islandský patentový úrad (ELS - IPO) sprístupnil 24. novembra 2014 údaje o svojich ochranných známkach pre vyhľadávací systém TMview. Sprístupnenie údajov...

14.11.2014 Duševné vlastníctvo a dnešný svet

V rámci Týždňa a vedy a techniky na Slovensku (10. – 16. novembra 2014) predseda ÚPV SR Ľuboš Knoth prijal 10. novembra pozvanie Fakulty masmediálnej...

14.11.2014 Členom jednej z komisií SAV aj predseda ÚPV SR

Počas TransTech Burzy 2014 v Bratislave 11. novembra prvýkrát za účasti externých poradcov zasadala Komisia Slovenskej akadémie vied pre duševné...

5.11.2014 Trans Tech Burza

Trans Tech BurzaTrans Tech Burza je podujatie zamerané na predstavenie výsledkov vedy, výskumu a vývoja realizovaných vo výskumných ústavoch SAV, univerzitách, ďalších...

« PRVÁ< PREDOŠLÁ19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27ĎALŠIA >POSLEDNÁ »

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy