Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Aktuality

RSS


16.3.2016 Zmena názvu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu

Dňa 23. marca 2016 nadobúda účinnosť nariadenie (EÚ) 2015/2424 v oblasti jednotného právneho titulu EÚ - ochrannej známky Spoločenstva. Nadobudnutie...

16.3.2016 23. marca 2016 nadobúda účinnosť nariadenie (EÚ) 2015/2424

Začiatkom roka 2016 sme na webovom sídle úradu informovali o publikácii právnych predpisov tzv. „známkového balíčka“ v Úradnom vestníku EÚ....

11.3.2016 Ján Bahýľ (1856 – 1916), držiteľ 17-tich patentov

Pri príležitosti stého výročia úmrtia Jána Bahýľa si predstavitelia Úradu priemyselného vlastníctva uctili jeho pamiatku na evanjelickom cintoríne pri...

1.3.2016 Vestník ÚPV SR č. 3/2016

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 3/2016....

29.2.2016 Brazília súčasťou TMview

Národný inštitút priemyselného vlastníctva Brazílie (INPI) dňa 29. februára 2016 sprístupnil údaje o svojich ochranných známkach pre vyhľadávací systém...

8.2.2016 Výstava "Zábavný kalendář 1914"

Poštové múzeum pokračuje vo svojej prezentácii reinštaláciou úspešnej výstavy Zábavný kalendář 1914. Výstava netradičným spôsobom rozpráva príbeh kalendára...

5.2.2016 Objavy a vynálezy vo vedeckých hračkách

Od 1. 2. 2016 úrad vo svojich vstupných priestoroch sprístupnil interaktívnu výstavu Objavy a vynálezy vo vedeckých hračkách. Na výstave sa môže každý...

4.2.2016 Vrátenie správnych poplatkov od 1. januára 2016 je možné výlučne na žiadosť poplatníka

Dňa 1. januára 2016 nadobudla účinnosť novela zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov, ktorou okrem iného došlo k...

2.2.2016 Vestník ÚPV SR č. 2/2016

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 2/2016....

2.2.2016 Cena DesignEuropa: oslava dizajnu v EÚ

Už je možné sa prihlásiť do prvého ročníka súťaže o cenu DesignEuropa, ktorú organizuje Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), najväčšia agentúra...

« PRVÁ< PREDOŠLÁ11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19ĎALŠIA >POSLEDNÁ »

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy