Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Aktuality

RSS


23.3.2016 Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EU IPO) - nový názov pre najväčšiu agentúru EÚ

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) dnes zmenil svoj názov na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EU IPO). K tejto zmene dochádza na...

21.3.2016 Japonsko pristúpilo k Dohovoru o patentovom práve a k Singapurskému dohovoru o práve ochrannej známky

Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) ako depozitár medzinárodných zmlúv v oblasti duševného vlastníctva informuje, že...

16.3.2016 Zmena názvu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu

Dňa 23. marca 2016 nadobúda účinnosť nariadenie (EÚ) 2015/2424 v oblasti jednotného právneho titulu EÚ - ochrannej známky Spoločenstva. Nadobudnutie...

16.3.2016 23. marca 2016 nadobúda účinnosť nariadenie (EÚ) 2015/2424

Začiatkom roka 2016 sme na webovom sídle úradu informovali o publikácii právnych predpisov tzv. „známkového balíčka“ v Úradnom vestníku EÚ....

11.3.2016 Ján Bahýľ (1856 – 1916), držiteľ 17-tich patentov

Pri príležitosti stého výročia úmrtia Jána Bahýľa si predstavitelia Úradu priemyselného vlastníctva uctili jeho pamiatku na evanjelickom cintoríne pri...

1.3.2016 Vestník ÚPV SR č. 3/2016

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 3/2016....

29.2.2016 Brazília súčasťou TMview

Národný inštitút priemyselného vlastníctva Brazílie (INPI) dňa 29. februára 2016 sprístupnil údaje o svojich ochranných známkach pre vyhľadávací systém...

8.2.2016 Výstava "Zábavný kalendář 1914"

Poštové múzeum pokračuje vo svojej prezentácii reinštaláciou úspešnej výstavy Zábavný kalendář 1914. Výstava netradičným spôsobom rozpráva príbeh kalendára...

5.2.2016 Objavy a vynálezy vo vedeckých hračkách

Od 1. 2. 2016 úrad vo svojich vstupných priestoroch sprístupnil interaktívnu výstavu Objavy a vynálezy vo vedeckých hračkách. Na výstave sa môže každý...

4.2.2016 Vrátenie správnych poplatkov od 1. januára 2016 je možné výlučne na žiadosť poplatníka

Dňa 1. januára 2016 nadobudla účinnosť novela zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov, ktorou okrem iného došlo k...

« PRVÁ< PREDOŠLÁ8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16ĎALŠIA >POSLEDNÁ »

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy