Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

www.patentovat.sk

www.patentovat.sk

Úrad priemyselného vlastníctva SR v snahe zvýšiť povedomie verejnosti o význame duševného vlastníctva a jeho ochrany sprístupnil internetový portál – www.patentovat.sk.

Ide o aktualizáciu informačného multimediálneho DVD Duševné vlastníctvo – dobré treba chrániť!, ktoré ÚPV SR vydal v roku 2007. Internetový portál reaguje na nové trendy v informačných technológiách a okrem oficiálneho webového sídla úradu je prepojený i na stále populárnejšie sociálne siete, čím osloví širšie spektrum záujemcov o problematiku duševného vlastníctva.

Internetový portál www.patentovat.sk je určený širokej verejnosti, pričom jeho hlavným cieľom je popularizácia duševného vlastníctva a poskytnutie informácií o možnostiach priemyselnoprávnej ochrany a súvisiacich službách a produktoch ÚPV SR.

Internetový portál bol vytvorený vďaka finančnej podpore z Európskeho patentového úradu a bude spĺňať štandardy platné pre informačné systémy verejnej správy.

Dátum článku: 19.4.2011

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy