Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Verejná konzultácia o dodatkových ochranných osvedčeniach (SPC) a výnimkách z patentovej ochrany v oblasti výskumu

Dňa 12. októbra 2017 spustila Európska komisia formou online dotazníkov verejnú konzultáciu k dodatkovým ochranným osvedčeniam a výnimkám z patentovej ochrany na účely výskumu.

Dotazníky sú k dispozícii v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, avšak príspevky možno predkladať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Verejná konzultácia je určená jednotlivým občanom, výskumným organizáciám v agrochemickom a farmaceutickom odvetví (veľké podniky, univerzity, začínajúce podniky, malé a stredné podniky), spoločnostiam so sídlom v EÚ vyrábajúcim generické a biologicky podobné lieky a výrobky na ochranu rastlín, dodávateľom účinných farmaceutických látok, vnútroštátnym orgánom, ministerstvám, úradom, sudcom, patentovým zástupcom, ako aj zástupcom spotrebiteľských organizácií, skupinám pacientov či zástupcom výskumných a akademických inštitúcií.

Verejná konzultácia bude ukončená 4. januára 2018.

Viac informácií

Dátum článku: 20.11.2017

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy