Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Termín konania odborných skúšok

Termín konania odborných skúšok

Úrad priemyselného vlastníctva SR oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomosti patentového zástupcu Európskeho spoločenstva je stanovený na 8. a 9. novembra 2017.

Žiadosť o odborné skúšky sa podáva na úrade písomne spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.) a dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.).

Žiadosti o vykonanie odbornej skúšky sa podávajú najneskôr do 9. októbra 2017 na adresu:

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica.

Dátum článku: 7.2.2017

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy