Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Materiály súvisiace s činnosťou úradu

Etická komisia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Etická komisia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") je nezávislý poradný orgán zriadený predsedom úradu na podnet vedúceho služobného úradu v zmysle článku 9 Etického kódexu úradu.

Zoznam členov etickej komisie úradu:

Predseda komisie: Mgr. Adriána Mesiariková
Podpredseda komisie: Ing. Mária Balcová
Tajomník komisie: Ing. Jitka Turčanová
Členovia komisie: Ing. Eva Galátová, JUDr. Darina Štoffová

  

Etický kódex úradu (.pdf, 175 kB)

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky